पाईप्स गॅल्वनाइझिंग लाइन

  • पाईप्स गॅल्वनाइझिंग लाइन

    पाईप्स गॅल्वनाइझिंग लाइन

    गॅल्वनाइजिंग ही गंज टाळण्यासाठी स्टील किंवा लोखंडावर जस्तचा संरक्षणात्मक थर लावण्याची प्रक्रिया आहे.ही प्रक्रिया सामान्यतः पाईप्सच्या निर्मितीमध्ये वापरली जाते, विशेषत: बांधकाम, तेल आणि वायू आणि पाणी पुरवठा यासारख्या विविध उद्योगांमध्ये वापरली जाते.गॅल्वनाइज्ड पाईप्सची गुणवत्ता आणि टिकाऊपणा सुनिश्चित करण्यासाठी पाईप्ससाठी गॅल्वनाइजिंग मानके महत्त्वपूर्ण आहेत.पाईप गॅल्वनाइझिंग मानकांचे तपशील आणि पाईप गॅल्वनाइजिंग लाइनमध्ये त्यांचा अर्थ काय आहे ते पाहू या.